واشر تخت


واشر تخت مبدل حرارتی  (heat exchanger gasket  )

مبدل های حرارتی صفحه ای، تشکیل شده از صفحاتی فولادی و ضد زنگ به شکل شیاردار هستند که در فواصل بین این شیارها، واشرهای پلیمری تعبیه شده اند. صفحات انتقال حرارتی با استفاده از پیچ و مهره در میان صفحات فولادی قرار دارند که هر یک از آن ها مجهز به واشری جهت آب بندی صفحه و تکمیل فرآیند انتقال حرارتی سیالات در صفحات تشکیل دهنده مبدل است که واشر تخت مبدل حرارتی نامیده می شود.

واشر تخت

بطور کلی مبدل های حرارتی صفحه ای در دو توع اصلی موجود می باشند.

یک نوع مبدل صفحه ای لحیم و نوع دیگر مبدل صفحه ای جوشکاری ، که در نوع اول با استفاده از لحیم به یکدیگر متصل می شوند و مبدل قادر به تحمل فشاری برابر 30 بار خواهد بود، اما در نوع دوم اتصال صفحات به واسطه واشر تخت مبدل حرارتی صورت گرفته و تحمل فشار آن برابر 25 بار می باشد.

همچنین با استفاده از واشرها، مبدل های حرارتی قابلیت کاربرد در محیط هایی تا 220 درجه سانتیگراد را  نیز دارند.

در این نوع مبدل، جریان سیالات گرم و سرد که در حالت یک در میان در مجاورت هم قرار دارند، از مسیری در خلاف جهت یکدیگر، وارد مبدل شده و به این صورت انتقال حرارتی مابین آن ها صورت می گیرد.

سپس بخش دایره ای شکل واشرها در هر صفحه از ورود سیال به صفحه جلوگیری کرده و جریان را به سمت دهانه ی دیگر انتقال می دهد.

مبدل حرارتی

بطور کلی می توان گفت نقش واشرهای تخت مبدل حرارتی، آب بندی ناحیه انتقال حرارت، ممانعت از برخورد و مخلوط شدن سیالات در دمای مختلف، اتصال بخش های مبدل حرارتی به یکدیگر و نهایتاً ایجاد تعادل در کلیه بخش های مبدل است.

 

مبدل حرارتی صفحه ای

انتقال حرارتی پدیده ایست که در اثر قرار گرفتن دو جسم در کنار یکدیگر با دماهایی مختلف، صورت می گیرد. در این فرآیند، حرارت از جسمی با دمای بالاتر به جسم دیگر که دمای کمتری دارد انتقال پیدا می کند. در این میان مبدل های حرارتی صفحه ای، با جریان مایعات با دمای بالا و پایین میان صفحاتی با شیارهای متعدد، فضایی جهت تبادل حرارت ایجاد می کنند.

این نوع مبدل های حرارتی شامل اجزایی نظیر صفحات، قاب و واشرها می باشند که در این مطلب به بررسی واشرهای تخت مبدل حرارتی به عنوان قطعه ای از این نوع مبدل ها خواهیم پرداخت